پروژه های تجاری

تعداد ملک در صفحه:

Arc Real Estate

تلفن : 26205520
کد ملک ‌: 14

مقدس اردبیلی

موقعیت: زعفرانیه
مالک: محمدرضا کریمی و شرکاء
آرشیتکت: علی قطبی
کاربری: تجاری
تعداد واحد های تجاری: 25
تعداد طبقات: 13
تعداد واحد در طبقات تیپ: 3
مساحت واحد ها (مترمربع): تجاری:40الی200 / اداری:132،88،85

جزئیات اضافه به علاقه مندی ها


Arc Real Estate

تلفن : 26205520
کد ملک ‌: 6

البرز

موقعیت: لشگرک
مالک: شرکت توسعه فضاهای فرهنگی
آرشیتکت: مهرداد خلیلی فرد
کاربری: تجاری
تعداد واحد های تجاری: 501
تعداد طبقات: 12
تعداد واحد در طبقات تیپ:
مساحت واحد ها (مترمربع): 62~118

جزئیات اضافه به علاقه مندی ها


Arc Real Estate

تلفن : 26205520
کد ملک ‌: 4

ورونا 2

موقعیت: زعفرانیه
مالک: آقای بنی اسدی و داورپناهی
آرشیتکت: حامد بدری احمدی
کاربری: تجاری
تعداد واحد های تجاری: 1
تعداد طبقات: 11
تعداد واحد در طبقات تیپ: 1
مساحت واحد ها (مترمربع): تجاری:185+80(بالکن)،اداری:95و105

جزئیات اضافه به علاقه مندی ها

علاقه مندی ها

مجتمع زعفرانیه

  • موقعیت: زعفرانیه
  • مالک: فرهاد جهانیان
  • آرشیتکت: بیژن بهرامی
  • کاربری: تجاری
  • تعداد واحد های تجاری: 18
  • تعداد طبقات: 10
  • تعداد واحد در طبقات تیپ: 3
  • مساحت واحد های تجاری (مترمربع): 210،200
  • مساحت واحدهای مسکونی (مترمربع): 318،230