مجتمع تجاری آوا سنتر

 • مجتمع تجاری آوا سنتر
 • مجتمع تجاری آوا سنتر
 • مجتمع تجاری آوا سنتر
 • مجتمع تجاری آوا سنتر
 • مجتمع تجاری آوا سنتر
 • مجتمع تجاری آوا سنتر
 • مجتمع تجاری آوا سنتر
 • مجتمع تجاری آوا سنتر
 • مجتمع تجاری آوا سنتر
 • مجتمع تجاری آوا سنتر
 • مجتمع تجاری آوا سنتر
 • مجتمع تجاری آوا سنتر
 • مجتمع تجاری آوا سنتر
 • مجتمع تجاری آوا سنتر
 • مجتمع تجاری آوا سنتر
 • مجتمع تجاری آوا سنتر
 • مجتمع تجاری آوا سنتر
 • مجتمع تجاری آوا سنتر
 • مجتمع تجاری آوا سنتر
 • مجتمع تجاری آوا سنتر
 • مجتمع تجاری آوا سنتر
 • مجتمع تجاری آوا سنتر
 • مجتمع تجاری آوا سنتر
 • مجتمع تجاری آوا سنتر
 • مجتمع تجاری آوا سنتر
 • مجتمع تجاری آوا سنتر
 • مجتمع تجاری آوا سنتر
 • مجتمع تجاری آوا سنتر
 • مجتمع تجاری آوا سنتر

مکان پروژه

علاقمندی ها

درباره پروژه

مجتمع تجاری آوا سنتر در زمینی به مساحت 2560 مترمربع با زیر بنای مفید 32500 مترمربع در 17 طبقه (10 طبقه روی زمین و 6 طبقه زیر زمین) مشتمل بر 91 واحد تجاری و 440 واحد پارکینگ در منطقه اقدسیه تهران واقع شده است.

خبرنامه

تلفن: ۲۶۲۰۵۵۲۰-۰۲۱

فاکس:۲۶۲۰۵۵۱۹-۰۲۱

info@arcrealestate.ir