برج گردان دبی

برج گردان با 420 مترارتفاع و 80 طبقه گردان، در دبی ، امارات متحد عربی توسط آرشیتکت دیوید فیشر طراحی گردیده است.در این ساختمان هر طبقه به طور جداگانه و مستقل مچرخد و به همین علت این برج می تواند اشکال مختلفی داشته باشد. هر طبقه می تواند 6 متر در دقیقه جابجایی داشته باشد و در 90 دقیقه 360 درجه چرخش داشته باشد.

برج گردان دبی اولین آسمان خراشی است که دراجرای آن از اجزای از پیش ساخته شده در کارخانه استفاده شده است و به همین علت به جای استفاده از 2000 کارگر فقط  680 نفر در این پروژه به کار گرفته شدند. این سازه ی زیبا در سال 2010 تکمیل شد و هزینه ی تخمین زده شده برای این ساختمان 1.2 میلیارد درهم امارات متحد عربی (330 میلیون دلار یا 255 میلیون یورو) می باشد.

منابع:

http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/7472722.stm

http://en.wikipedia.org/wiki/Dynamic_Tower

http://www.strangebuildings.com/rotating-tower-dubai-uae/