دفتر مرکزی Viettel، ویتنام

این ساختار منحصر به فرد به عنوان دفتر مرکزی بزرگترین شرکت مخابراتی ویتنام توسط Gensler در ویتنام طراحی و ساخته شده است. طرح دفتر مرکزی جدید Viettel در راستای تقاضا برای افزایش بهره وری و رضایت کاربران و ارتباط بیشتر با طبیعت و جامعه می باشد. استراتژی های طراحی پایدار و بیوفیلیک (دوست دار طبیعت و جانداران) پایه و اساس برای ایجاد یک محیط کاری مولد و جذاب هستند. با توجه به این استراتژی ها به عنوان محرک های اصلی طراحی، ساختمان از درون به بیرون طراحی شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
هندسه بیضی شکل و بهینه بنا با برقراری پیوند و ایجاد یکپارچگی میان فضاهای مختلف در هر هشت طبقه، سبب ارتباط و نزدیکی بیشتر میان کارکنان شده و یک محیط کاری پر انرژی و مبتنی بر همکاری و مشارکت ایجاد می کند. این پروژه حول یک فضای اشتراکی مرکزی ساخته شده است که تمامی ویژگی های یک پلازای تشریفاتی را دارد و از تمامی رویدادهای سازمانی استقبال می کند. این فضای باز و عمومی با بسیاری از فعالیت های عمومی داخل ساختمان نیز در تعامل است. کف طبقات سفارشی ساخته شده اند تا با داشتن عمق مورد نظر، نورگیرهای موجود در آن ها نور طبیعی را به تمامی محیط های کاری آورده و نیاز به نور مصنوعی را کاهش دهند.  

 

 

 

 

 

 


حجم ساختمان Viettel به گونه ای است که به نظر می رسد با بخش های بزرگی از سقف شیبدار پوشیده از فضای سبز و گیاهان از  دل زمین بیرون می آید. این حلقه سبز یک حلقه پیوسته از مناظر ایجاد می کند و همچنین به عنوان یک زیستگاه اکولوژیک در شهر عمل می کند. علیرغم فراوانی نور طبیعی، برای محافظت فضای داخل از تابش نور مستقیم خورشید و کاهش موثر گرمای خورشیدی، از لوورهای افقی بر روی نمای ساختمان استفاده شده است که منجر به کاهش بار ناشی از اثر حرارتی، ایجاد تهویه و هوای مطبوع می گردد. 

 

 

 

 

 


منابع:

www.archdaily.com

www.indeawards.com

www.luxuryproperties.ir