باغ عمودی کلیرپوینت، سری لانکا

کلیرپوینت اولین ساختمان مرتفع مقاوم در برابر عوامل محیطی است که در سری لانکا در حال ساخت می باشد. این ساختمان بی همتا توسط معماران عضو میلروی پررا طراحی شده است. کلیرپوینت شامل 164 واحد بزرگ در 46 طبقه می باشد.

طبق گفته معماران پروژه،" کلیرپوینت در میان اقامتگاه های مقاوم در برابر عوامل محیطی در سری لانکا با هدف پیشبرد زندگی شهری در حین حفظ تعادل آن با طبیعت و محیط اطراف، که حس آپارتمان های ساخته شده در تراز همکف را القا میکنند، پیشگام خواهد بود. واحدهای سنجش در محل جهت کاهش استفاده آب و انرژی، شامل استفاده انرژی خورشیدی برای فضاهای مشترک تعبیه خواهند شد."

هنگامی که ساخت پروژه در سال 2016 پایان یابد، کلیرپوینت بلندترین باغ عمودی مسکونی در جهان خواهد بود.

منابع:

http://www.clearpointresidencies.com/#

http://www.archdaily.com/472458/milroy-perera-design-world-s-tallest-residential-vertical-garden/

http://www.designboom.com/architecture/clearpoint-residencies-cultivate-vertical-gardens-in-sri-lanka-01-27-2014/

http://inhabitat.com/clearpoint-tower-in-sri-lanka-will-become-the-worlds-tallest-vertical-garden/