مجتمع تجاری اداری لوکس فرمانیه

مجتمع تجاری اداری لوکس فرمانیه در زمینی به مساحت 1950 متر مربع در منطقه فرمانیه در تهران در حال احداث می باشد. این مجتمع مدرن با مالکیت علیرضا نظری توسط پیام سلیمانی رفیعی و محمد عادلی (گروه مهندسی آتی زیست ایده) طراحی شده است. این مجتمع در 25 طبقه با 18328 متر مربع مساحت کل زیربنا که 11000 مترمربع آن به مساحت مفید و 7328 متر مربع آن به مشاعات اختصاص داده شده است، شامل 35 واحد تجاری و 94 واحد اداری می باشد. علاوه بر آن مجتمع لوکس فرمانیه شامل 250 متر مربع سالن ورزشی و 345 واحد پارکینگ می باشد. ارتفاع واحد ها در این مجتمع مجلل 3.50 متر و مصالح به کار رفته در نمای آن curtain-wall می باشد.

این پروژه تخمین زده می شود که در اواسط سال 2017 پایان یابد.