MahaNakhon (ساختمان پیکسل)

MahaNakhon معروف به pixel building یک آسمان خراش 77 طبقه ای شیشه ای واقع در شهر بانکوک تایلند می باشد. این بنا توسط معمار آلمانی به نام Ole Scheeren طراحی شده است. حجم این برج که 150000 مترمربع مساحت دارد به شکل اجزاء مکعب مانندی به نظر می رسد که گوییی سطح را در خود شکسته اند و باعث به وجود آمدن تراس و بالکن شده است. این آسمان خراش شامل کاربری های مسکونی، تجاری، هتل و رستوران میی باشد.

ساخت این بنا در سال 2011 شروع و در 2016 به پایان رسیده است.


ماخذ:

http://www.archdaily.com/tag/mahanakhon

https://www.dezeen.com/2009/07/23/mahanakhon-by-oma/

http://www.mahanakhon.com/gallery.php