برج اداری مرکز تجارت جهانی 2

برج اداری مرکز تجارت جهانی 2، به دست گروه BIG طراحی و توسط گروه  Bjarke Ingels باز طراحی شده است. این برج شیشه ای با کانسپت هفت مکعب روی هم قرار گرفته، در منهتن نیویورک واقع می باشد. این آسمان خراش با مساحت 226,960 متر مربع شامل 82 طبقه روی زمین و چهار زیرزمین می باشد.

ساخت این بنا در سال 2016 شروع و انتظار می رود در سال 2020 به پایان برسد.


ماخذ:

http://www.skyscrapercenter.com/building/2-world-trade-center/19928

https://www.dezeen.com/2015/06/09/big-two-world-trade-center-skyscraper

http://www.archdaily.com/search/all?q=2%20World%20Trade%20Center