شیکاگو 360، خیابان میشیگان شمالی 875

ساختمان 100 طبقه ای خیابان میشیگان شمالی 875 (که در گذشته با نام مرکز هانکوک شناخته می شده است)، دارای سیستم سازه ای شبکه تیرهای قطری می باشد، که برای اولین بار و به صورت اختصاصی برای این ساختمان طراحی شده است. مساحت زیربنای این ساختمان برابر با 261 هزار متر مربع است که شامل پارکینگ، طبقات تجاری، طبقات اداری و مسکونی می شود. در طبقه 94 این آسمان خراش یک جاذبه تفریحی خاص قرار داده شده که به آن " تیلت " گفته می شود. این دستگاه با کمک یک جک هیدرولیکی بزرگ 8 نفر را به صورت عمودی تا 30 درجه به سمت شهر سرازیر می کند. این جاذبه تفریحی برای همیشه طرز نگاه توریست ها را به شیکاگو تغییر می دهد. " تیلت " در بهار 1393 شروع به کار کرد و پنچره ای چند منظوره را به شهر ارائه کرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


مرجع:

Enjoyillinois.com

360chicago.com

Wikipedia.org