پروژه های اداری

تعداد ملک در صفحه:

Arc Real Estate

تلفن : 26205520
کد ملک ‌: 63

ساختمان پارک

موقعیت: خیابان ولیعصر
مالک: آقای جوانمرد و شرکا
آرشیتکت: هادی تهرانی
کاربری: اداری
تعداد واحد های اداری: 38
تعداد طبقات: 15
تعداد واحد در طبقات تیپ:
مساحت واحدها (مترمربع): 80 - 135

جزئیات افزودن به علاقه مندی ها


Arc Real Estate

تلفن : 26205520
کد ملک ‌: 62

شریف

موقعیت: خیابان آزادی
مالک: شرکت پیام رسا افزا
آرشیتکت: فرنوش شیرازی
کاربری: اداری
تعداد واحد های اداری: 16
تعداد طبقات: 12
تعداد واحد در طبقات تیپ: 2
مساحت واحدها (مترمربع): 120 - 280

جزئیات افزودن به علاقه مندی ها


Arc Real Estate

تلفن : 26205520
کد ملک ‌: 61

هیترا

موقعیت: ولنجک
مالک: بخش خصوصی
آرشیتکت: هومن بالازاده
کاربری: اداری
تعداد واحد های اداری: 15
تعداد طبقات: 12
تعداد واحد در طبقات تیپ: 3
مساحت واحدها (مترمربع): 50 ~ 120

جزئیات افزودن به علاقه مندی ها

علاقه مندی ها

امپایر

 • موقعیت: محمودیه
 • مالک: فیروز مهتافر
 • آرشیتکت: فیروز مهتافر
 • کاربری: مختلط
 • تعداد واحد های تجاری: 2
 • تعداد واحدهای اداری: 20
 • تعداد طبقات: 8
 • تعداد واحد در طبقات تیپ: 4
 • مساحت واحدهای اداری (مترمربع): 68~90
 • طراحی منحصربفرد
 • دسترسی از طریق اتوبان چمران و خیابان ولیعصر