پروژه های تجاری

تعداد ملک در صفحه:

علاقه مندی ها

اردک چوبی

  • موقعیت: هروی
  • مالک: علیرضا قائم خواه و شرکاء
  • آرشیتکت: شرکت مهندسی عرصه تدبیر
  • کاربری: تجاری
  • تعداد واحد های تجاری: 100
  • تعداد طبفات: 8
  • تعداد واحد در طبقات تیپ: Variable
  • مساحت واحد ها (مترمربع): 8~165