مرکز اجتماعی-فرهنگی جیاکسینگ

گروه معماری MAD Architects به تازگی از طرحشان برای "مرکز اجتماعی-فرهنگی جیاکسینگ" واقع در چین رونمایی کرده اند. مرکز جیاکسینگ چشم اندازهای زیبایی از رودخانه و پوشش های گیاهی سرسبز دارد و با قرارگیری در امتداد محور مرکزی شهر، از موقعیت برجسته ای برخوردار است. در مرکز این پروژه یک زمین چمن دایره ای بزرگ قرار گرفته که سبب تعامل و ارتباط بیشتر میان مردم و ساختمان ها شده است و در عین حال فضای شهری پویا، گسترده و صمیمی تری را شکل می دهد. انتظار می رود ساخت مرکز اجتماعی-فرهنگی جیاکسینگ تا پایان سال 2023 تکمیل گردد. 

 

 

 

 

 

 

 

سایت این پروژه با مساحت تقریبی 130 هزار مترمربع، از سه بخشِ موزه علم و فناوری، مرکز فعالیت های زنان و کودکان و مرکز فعالیت های جوانان تشکیل شده است که در مجموع 180 هزار مترمربع زیربنا و 72 هزار مترمربع سطح اشغال آن ها می باشد. برای حفظ یکپارچگی و انسجام مجتمع، این سه بخش با کاربری های نمایشگاهی، آموزشی و امکانات رفاهی همگی به زیر یک سقف منحنی پیوسته قرار گرفته اند. فضاهای لازم برای نمایشگاه، تئاتر، آموزش، کار و فعالیت، سرگرمی و سایر موارد، به صورت ارگانیک در هم تنیده شده اند تا مکمل یکدیگر باشند. 

 

 

 

 

طبقه اول این مرکز از تمام جهات با محیط پیرامون ارتباط دارد. این فضای نیمه باز و نیمه خصوصی می تواند به روش های مختلفی مورد استفاده قرار گیرد؛ چه برای فعالیت های روزمره و چه به عنوان میدانگاه روباز برای برگزاری رویدادهای فرهنگی بزرگ. علاوه بر این، وجود تراس در طبقه دوم سایت سبب ایجاد یک دالان 350 متری با چشم اندازهای طبیعی و مسیر دوندگی شده است. با پرهیز از تکرار بی رویه فضاهای خدماتی، این طرح فضای بیشتری را برای مردم و طبیعت فراهم می کند و میزان صرفه جویی در مصرف انرژی را در ساختمان افزایش می دهد. 

 

 

 

 


منابع:

www.i-mad.com

www.luxuryproperties.ir