مرکز حمل و نقل شرقی یکپارچه فرودگاه شنژن، چین

شرکت معماری Grimshaw به عنوان برنده مسابقه بین المللی برای طراحی "مرکز حمل و نقل شرقی یکپارچه فرودگاه شنژن" انتخاب شد. طرح برنده، امکان جا به جایی و انتقال بی دردسر مسافران را بین راه آهن سریع السیر و سایر وسایل حمل و نقل عمومی به روش جدید سبز و تعاملی فراهم می سازد. پیش بینی می شود با توجه به راه حل بسیار اقتصادی طرح که از مصالح و اجزای کارآمدی استفاده می کند، این پروژه موفق به دریافت گواهی LEED Platinum و درجه Chinese 3 Star شود. 

 

 

 

 

طرح دفتر معماری Grimshaw که مشخصه آن ستون های پیاپی و متوالی و یک سقف مواج می باشد، از شکل درختان حرا الگو برداری شده است. نه تنها به عنوان یک درخت ارزشمند در شنژن ارزش سمبولیک دارد، بلکه معماران پروژه را به سمت راه حل بسیار کارآمدی برای ساختمان سوق داده است. بنابر گفته استودیو، این طرح همچنین تلاشی در جهت مشابه سازی فرم طبیعی و بسیار کارآمد گونه های درختی است که از آن به عنوان "یکی از مؤثرترین جاذب های کربن سیاره" یاد می شود.

 

 

 

 

در داخل، بازدیدکنندگان مرکز حمل و نقل فرودگاه شنژن به سمت فضاهای ورودی و خروجی هدایت می شوند که با نور طبیعی روشن شده اند و ستون های پیاپی فضای آنها را پر کرده که یادآور ریشه های درخت است. نحوه هدایت و سفر مسافران در زیر و روی زمین از شکل طبیعی اکوسیستم متنوع ریشه درخت الهام گرفته شده است و در عین حال تنوع زیستی ریشه با کاربری چند منظوره این مرکز همخوانی خواهد داشت.

 


منابع:

www.grimshaw.global

www.archdaily.com

www.dezeen.com

www.luxuryproperties.ir