استادیوم های دیدنی جام جهانی 2014

یکی از عواملی که جام جهانی فیفا را جذاب می کند، مجموعه ای از استادیوم های معمارانه ای است که ساخته ویا بازسازی می شوند. در اینجا 12 استادیوم شگفت انگیز که توسط آرشیتکت های با تجربه و حرفه ای طراحی شده و میزبان مسابقات جام جهانی برزیل می باشند، نمایش داده شده است.


1 : (ARENA DAS DUNAS (2014                                          شهر : Natal

آرشیتکت : Christopher Lee                                                     هزینه ساخت : 181 میلیون دلار


2 : (ARENA FONTE NOVA (2014                                          

شهر : Salvador

آرشیتکت : Marc Duwe and Claas Schulitz                                                      

هزینه ساخت : 268.6 میلیون دلار


3 : (ARENA AMAZÔNIA (2014                                          

شهر: Manaus

آرشیتکت : gmp Architekten                                                      

هزینه ساخت : 304.3 میلیون دلار


4 : (ARENA DE SÃO PAULO (2014                                          

شهر : São Paulo

آرشیتکت  : Coutinho, Diegues, Lamb Architects                                                      

هزینه ساخت : 372.2 میلیون دلار


5 : (1973، طراحی مجدد 2012) ARENA CASTELÃO                                           

شهر : Fortaleza

آرشیتکت های اصلی : José Liberal de Castro, Gehard Ernst Borman, Reginaldo Mendes Rangel, Marcílio Dias de Luna, Ivan da Silva Britto              

نوسازی توسط : Vigliecca & Associates

هزینه ساخت : 236.2 میلیون دلار


6 : (ARENA PANTANAL (2014                                          

شهر : Cuiabá

آرشیتکت : GCP Arquitetos                                                      

هزینه ساخت : 259 میلیون دلار


7 : (1969، طراحی مجدد 2014) ESTÁDIO BEIRA-RIO                                           

شهر : Porto Alegre

مهندس اصلی : José Pinheiro Borda              

نوسازی توسط : Hype Studio

هزینه ساخت : 150 میلیون دلار


8 : (ARENA PERNAMBUCO (2013                                          

شهر : Recife

آرشیتکت : Fernandes Arquitetos Associados                                                      

هزینه ساخت : 241.8 میلیون دلار


9 : (1914، طراحی مجدد 2012) ARENA DA BAIXADA                                           

شهر : Curitiba

آرشیتکت اصلی :  Joaquim Américo Guimarães              

نوسازی توسط : Carlos Arcos

هزینه ساخت : 162 میلیون دلار


10 : (ESTÁDIO NACIONAL DE BRASÍLIA MANÉ GARRINCHA (2014                                          

شهر : Brasília

آرشیتکت : Eduardo Castro Mello                                                      

هزینه ساخت : 305 میلیون دلار


11 : (1965، طراحی مجدد 2012) NOVO MINEIRÃO                                           

شهر : Belo Horizonte

آرشیتکت های اصلی :  Eduardo Mendes Guimarães Júnior and Gaspar Garreto              

نوسازی توسط : Bruno Campos, Marcelo Fontes, and Silvio Todeschi

هزینه ساخت : 303.1 میلیون دلار


12 : (1950، طراحی مجدد 2013) ESTÁDIO DO MARACANà                                          

شهر : Rio de Janeiro

آرشیتکت های اصلی :      Waldir Ramos, Raphael Galvão, Miguel Feldman, Oscar Valdetaro, Pedro Paulo B. Bastos, Orlando Azevedo, and Antônio Dias Carneiro

نوسازی توسط :        Knut Göppert with Knut Stockhusen and Thomas Moschner and Miriam Sayeg (Roof), Daniel Fernandes Arquitectos (Interior) Paulo B. Bastos, Orlando Azevedo, and Antônio Dias Carneiro

هزینه ساخت : 472 میلیون دلار


منابع :

http://archdg.st/1mJv1jU

http://www.dezeen.com/2014/06/12/brazil-fifa-world-cup-2014-stadium-photographs-leonardo-finotti/

http://www.e-architect.co.uk/brazil/brazil-2014-world-cup-stadiums

http://www.stadiumguide.com/tournaments/fifa-world-cup-2014/

http://www.architectsjournal.co.uk/news/the-ajs-guide-to-brazils-world-cup-stadiums/8664024.article