پروژه های شاخص علیرضا تغابنی

  • خانه شریفی ها

خانه شریفی ها با 1400 متر مربع مساحت ، یک خانه مدرن و بی نظیر می باشد که توسط آرشیتکت معروف علیرضا تغابنی، مدیر Nextoffice Architects ، در منطقه دروس شهر تهران در ایران، در سال 2013 طراحی شده است.

در فصل تابستان، خانه شریفی ها یک حجم باز / شفاف / حفره دار با تراس های گسترده و بزرگ ایجاد می کند. در مقابل، در طول زمستان های سرد و برفی تهران حجم بسته می شود ، دهانه های باز به حداقل رسیده و آن تراس های بزرگ تابستانی به طور کل ناپدید خواهند شد.

حجم ثابت ساختار کلی، فضای باز void مرکزی ، حجم ثابت و متحرک به ترتیب، 4 بخش اصلی این پروژه را شامل می شوند. هنگامی که جعبه های گردش کننده بسته می باشند، ساختمان نور خورشید را از طریق فضای باز void مرکزی دریافت می کند.این فضا نیز دو حجم ثابت طرفین را به واسطه ی پل های معلق به هم متصل می سازد.

به گفته آرشیتکت پروژه، " تخصص ما ناگزیر منجر به تبدیل یک نمای دو بعدی به نمای سه بعدی شد. در اینجا بازو بسته شدن حجم ساختمان به خانه های سنتی ایرانی اشاره می کند که با ایجاد  فضای زمستان نشین و تابستان نشین به صورت کاملا پویا به عنوان یک فضای زندگی فصلی برای ساکنان به کار بسته شده است."


  • کوهسار ویلا

از پروژه های معروف دیگر آرشیتکت مشهور علیرضا تغابنی، می توان کوهسار ویلا را نام برد که در کردان، ایران در سال 2013 ساخته شده است.

این خانه با 104 متر مربع مساحت در یک محوطه وسیع که دارای چشم انداز زیبای کوههای ابرز می باشد، قرار گرفته است. با توجه به محدودیت های ساختاری، استراتژی طراحی، دنبال کننده مسیری بود که از طریق آن اسکلت اولیه می توانست به یک حجم خالص مکعبی که آن را در محدوده خود متمایز می کند تبدیل شود. کشش نما به سمت فضاهای باز و ستون ها نه تنها به نیازهای ساختاری پاسخ داده است بلکه به نماهای داخلی و خارجی کیفیت های فضایی نیز بخشیده است.

نکته بسیار حائز اهمیت این است که طراحی این خانه در حالی انجام شد که اسکلت و دیوار های باربر پروژه در گذشته ساخته شده بودند.

به گفته آرشیتکت پروژه، " قصد اولیه ما برای این پروژه در واقع حل مشکل رابطه میان فرم، فضا و ساختار بود. این پروژه پس از یک سال انتظار به دلیل نارضایتی کارفرما، به استودیو ما آمد."


منابع:

http://www.archdaily.com/505562/kouhsar-villa_next-office-alireza-taghaboni/

http://www.archdaily.com/522344/sharifi-ha-house-nextoffice/

http://www.arch2o.com/sharifi-ha-house-nextoffice-alireza-taghaboni/

http://www.dezeen.com/2014/05/26/next-office-tehran-concrete-khousar-house/

http://www.nextoffice.ir/